FAKTABOKS

  • Målgruppe: lærere, der underviser i kristendomskundskab og historie på mellemtrinet og i udskoling
  • Tidspunkt: Torsdag 8. oktober 2020 kl. 13-16
  • Sted: CFU, Campus, Minervavej 1, Rønne
  • Forplejning: kaffe og kage
  • Tilmeldingsfrist: 1. sept. 2020

Tilmelding til lærerkurset sker her

Lærerkursus:

Reformationen på bornholmsk

- Va va’ed nu der sjedde?

Hvordan var reformationen, set med Bornholmske øjne?  Professor, dr. Theol. Finn Aa. Rønne vil ved lærerkurset give en grundig fremstilling af historien om den særlige bornholmske reformation, set i sammenhæng med begivenheder i det øvrige Danmark – både indholdet og de ydre begivenheder. Undervisningen vil blive knyttet til konkrete personer, steder og effekter på Bornholm, der sidenhen kan inddrages i undervisningen og give undervisningsprojektet ’Re:formationen’ en lokal forankring og forståelse.

Kurset om den bornholmske reformation kan desuden bruges som udgangspunkt for undervisning i middelalderens og nyere tids historie, samt i undervisning om hvad kristendom er, ud fra en folkekirkelig forståelse. På kurset vil lærerne få inspiration til konkrete undervisningsforløb med udgangspunkt i reformationen, som den tog form på Bornholm.