FAKTABOKS

  • Målgruppe: alle lærere, der er interesseret i temaet
  • Tidspunkt: Tirsdag 1. sept. 2020 
  • Sted: Syddansk universitet i Odense
  • Forplejning: morgenkaffe med brød, kaffepauser samt frokost
  • Bemærk tilmeldingsfrist: 4. juli 2020
  • Folkekirkens skoletjeneste - Bornholm betaler kursusafgift for et begrænset antal lærere, som afgøres ved lodtrækning efter tilmeldingsfristens udløb.  Derefter får de pågældende lærere direkte besked. (Den enkelte lærer sørger dog selv for transport.)
    • Kurset er selvsagt åbent også for andre interesserede lærere, hvor den enkelte selv betaler kursusafgift.
    • Læs mere om dette arrangement på Religionlærerens hjemmeside 

Tilmelding til lærerkurset sker her

 

Lærerkursus  

Religionlærernes Dag 2020 

- at filosofere med børn 

 

Over de seneste 10 - 15 år er der i stigende grad kommet fokus på fænomenet filosofi med børn i regi af folkeskolen - ikke blot i religionsundervisningen men også arbejdet med litteratur og i relation til hele klimaproblematikken.  

 

Specifikt i religionsundervisningen slog en mere filosoferende tilgang til den religionsfaglige behandling af stoffet allerede formelt igennem med revisionen af faghæftet til skoleloven i 1993. Her blev den livsfilosofiske tilgang gjort til omdrejningspunkt for undervisningen, men den havde sin forløber i den såkaldte livsspørgsmålsundervisning, som der op gennem ’80-erne via inspiration fra Sverige var blevet eksperimenteret med.  

  

Siden er der dog sket meget inden for området at filosofere med børn og forskellige traditioner har etableret sig i landskabet. Det er denne vifte af tilgange og konkrete eksempler Religionernes Dag præsenterer forskellige bud på.  

 

Kurset henvender sig til alle som interesserer sig for filosofi med børn, på tværs af skolens fag og alderstrin. Det er et begrænset antal gratis pladser til kurset.

 

Nærmere program følger efter tilmelding.

 

Tilbage til oversigt over lærekurser