Faktaboks

  • Lærerkursus om det stedbundne læringsrum.
  • Tidspunkt: 29.3.2023 kl. 13 - 16
  • Sted: Campus CFUs lokaler
  • For lærere i grundskolen
  • Mulighed for vandreture med Lars Rømer i foråret 23, begrænset antal pladser
  • OBS! Tilmeldingsfrist: 15. august 2022

Tilmelding til projektet kan ske her

De underjordiske på Bornholm, vandringer ud fra folkesagn

Hvor eventyr ofte foregår en gang for længe siden i et land langt, langt væk, tager folkesagn ofte afsæt i helt specifikke steder i lokale landskaber hvor konkrete mennesker har haft personlige erfaringer.

 På Bornholm omhandler folkesagnene især oplevelser med det folkefærd der omtales som De Underjordisk, som ofte bebor særlige bakkedrag, gravhøje og klipper. Som vil blive eksemplificeret, indeholder sagnene også en lang række specifikke referencer til både personlige, såvel som store historiske begivenheder og åbner op for at man kan bruge fortællingerne og deres forankring i landskabet til at få indsigt i en mere generel Bornholmsk og Dansk historie.

Vi kender alle historien om eventyrene der starter en gang for længe siden i et land langt, langt væk og omhandler forskellige moralske spørgsmål. Men hvad med folkesagnene? Hvilke temaer og informationer indeholder de og hvad kan sagn om f.eks. underjordiske fortælle om den lokale bornholmske historie og muligheden for at skabe et stedspecifikt læringsrum?

 

.