Faktaboks

  • TIDSPUNKT: 5. oktober, 2022 – klokken 13:00 – 16:00
  • MÅLGRUPPE: Lærere i kristendom 
  • STED: Campus Bornholm, CFUs lokaler
  • BEVÆRTNING: Kaffe/te og kage
  • INSTRUKTØR: Poul Astrup cand. pæd i kristendom, religion, filosofi

Tilmelding til projektet kan ske her

Lys på Skabelsen

Skabelsesberetningen er et must i grundskolen. Hvordan skal den forstås ud i sin kontekst og sprogligt? Hvordan er sammenstødet med moderne naturvidenskab? På hvilken måde er fortællingen uundværlig og universel? 

 

De bibelske skabelsesfortællinger er uomgængelige i grundskolen. I flere omgange endda, fra den tidlige rene fortælling til senere eksistensforståelse og menneskesyn. På dette kursus vil der blive kastet forskelligt lys på de to bibelske skabelsesfortællinger: Hvordan fremstår fortællingerne, når de sammenlignes med andre af datidens skabelsesfortællinger? Hvori adskiller den jødisk-kristne sig, og på hvilken måde er den jødisk-kristne en gentagelse af samtiden? Den første skabelsesfortælling er mættet med syvtaller – hvorfor det? Verden proklameres syvfoldig at være god. Hvad vil det sige? Beretningen tegner et umiddelbart og sanseligt billede af verden, flad og vandret. Solen og Månen er lige store, som øjet ser det. Sansning og viden er også her hinandens modsætninger. At pådutte fortællingerne en nutidig naturvidenskab er en grov misforståelse, som igen og igen popper op, endda i børnebibler, som vi skal se. De to skabelsesfortællinger lægger på hver sin måde op til teologiske overvejelser over gudsbilledet og forskellige læsninger af bibeltekster, såvel en bogstavelig som en allegorisk. Og så gemmer fortællingen på en glemt revolution med et postulat om mennesket. Læreren klædes på til at inddrage skabelsesberetningerne i prøvespørgsmål og som perspektivering. På kurset fremlægges materialer, hvori skabelsesberetningerne fylder meget hhv. for 3-4. klasse og for 7.-8. klasse.