Skoletjenesten på Bornholm

Rundt om i landet er der gennem de sidste 15-20 år blevet etablerede forskellige former for samarbejde mellem skole og kirke. Mange steder er det blevet til egentlige folkekirkelige skoletjenester. Også på Bornholm har der gennem flere år været et godt samarbejde mellem kirkerne og skoler, gennem besøg i kirkerne, påskevandring og salmesangsprojekt.

I 2018 enedes menighedsrådene på øen om at etablere en egentlig skoletjeneste, der mere målrettet skulle udvikle materialer og projekter til grundskolerne på Bornholm. Dermed blev Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm etableret som et fælles projekt, og kom med i samarbejdet i det landsdækkende netværk af skoletjenester. Bornholm er så det sidste provsti i Stiftet som nu har sin egen skoletjeneste. 

Bestyrelsen for Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm kan du læse mere om her

Skole-kirke samarbejdet

Tanken om skole-kirke-samarbejdet udspringer af, at der i Folkeskolens formålsparagraf fra 2013 står i §1: "... at skolen skal gøre "dem (eleverne) fortrolige med dansk kultur og historie". Folkekirken er i denne sammenhæng en helt naturlig og oplagt samarbejdspartner i forhold til den del af kulturen og historien, som udspringer af kristendommen.

Alle undervisningsmaterialer og projekter for indskolingen, mellemtrinnet såvel som udskolingen tager afsæt i gældende Fælles Mål for de fag, der indgår. Skoletjenestens projekter bliver lavet på skolens præmisser og henvender sig til alle grundskolens elever uanset kulturel eller religiøs baggrund. 

Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm finansieres af kirkerne i provstiet, og alle materialer samt lærerkurser er gratis for folkeskoler, private/frie grundskoler på Bornholm.

 

 

Landsdækkende netværk

For at styrke vidensformidlingen til børn, og udvikle samarbejdet mellem kirke og skole, er der etableret et landsdækkende netværk mellem de forskellige folkekirkelige skoletjenester i Danmark. Flere gange om året holdes der møder, udveksles ideer og udarbejdes landsdækkende undervisningsmaterialer, som bliver tilbudt af alle deltagende skoletjenesterne. Du kan læse mere om det landsdækkende netværk her.