Faktaboks

  • Klassetrin: 7. - 10. klasse
  • Fag: Kristendomskundskab og samfundsfag 
  • Periode: efterår 2021
  • Antal lektioner: 6 lektioner
  • Tilmeldingsfrist: 15. august 2021

Tilmelding til projektet kan ske her

Værdier, principper og etiske overvejelser

Etik, politik og corona

 

- giv udskolingseleverne en anledning til at arbejde med, forstå og bearbejde corona-perioden

Landets store skoleelever er tilbage i skole efter flere måneders nedlukning. Gennem det sidste år har de været vidne til en række usædvanlige og dramatiske ændringer i samfundet. Og i pressen og på de sociale medier har de kunnet følge den intense og til tider hårde debat, der har været om restriktioner, hjælpepakker, epidemilov og genåbning. Fra lærerne hører vi, at eleverne på den ene side i høj grad har brug for at tale om coronakrisens konsekvenser og konflikter; men at de på den anden side har svært ved at forholde sig til den polariserede debat. De mange skarpe konflikter og spidsformulerede argumenter efterlader eleverne rådvilde, og gør det vanskeligt for dem at nå frem til egne analyser og holdninger. På den måde bliver det svært for eleverne at bearbejde den nedlukningsperiode, der for mange har være en tid præget af usikkerhed og frustration.


Ægte dilemmaer

Med dette materiale sigter vi mod at give et lille bidrag til udskolings-elevernes arbejde med at forstå og bearbejde corona-perioden. Med afsæt i fagene samfundsfag og kristendomskundskab kommer eleverne til at arbejde med nogle af de værdier, principper og etiske overvejelser, der har været i spil under krisen. Eksempelvis har der været hård debat om hvorvidt nedlukning og restriktioner har været nødvendige forholdsregler eller overgreb fra statsmagten.

Når to væsentlige og gyldige principper trækker i hver sin retning, er der tale om et ægte dilemma, og løsningen bliver nødvendigvis en form for afvejning eller balancering. Med denne viden i bagagen, vil eleverne lette kunne forstå debatten om restriktioner kontra åbenhed, og de vil lettere kunne finde deres eget ståsted.

Værdifællesskab.

Projektet har også en intention om at vise, at vi i Danmark har et grundlæggende værdifælleskab som - på trods af politiske uenigheder - har defineret, hvordan samfundet har håndteret coronakrisen. Der har ganske vist været debat om prioritering og vægtning af værdierne - men ingen har for alvor anfægtet deres gyldighed. I sidste ende ønsker vi med dette projekt at bidrage til den almendannelse, der inspirerer og kvalificerer de unge til at blive deltagere - og ikke tilskuere eller ofre - i samfundet og demokratiet.

Materialet består af 5 temaer:

  • Sårbarhed som etisk princip
  • Hvad er prisen på et menneskeliv
  • Frihed eller sikkerhed?
  • Pligt-etik eller nytte-etik
  • Hvem har skylden?

Projektet ligger på en hjemmeside som blandt andet indeholder nyskrevne artikler, citater, links, videoer spørgsmål m.m.

Der er ikke udarbejdet en undervisningsvejledning til dette materiale