FAKTABOKS

  • Få besøg af præsten der i samtaleform tager centrale emner op til refleksion.
  • Besøgene varer i 1-2 lektioner
  • Åbent for tilmelding hele året
  • Kontakt den aktuelle præst direkte for at lave en aftale:

Lav et debatevent i din klasse

Krig og kristendom

- for elever på mellemtrin og i udskoling

Du må ikke slå ihjel! Sådan står der i Bibelen, og lignende budskaber kan man finde i andre religioner og kulturer. Alligevel har Danmark, som et kristent land, soldater med krigsudstyr, der har været med i konflikter og krige rundt omkring i verden.

Så må man eller må man ikke slå ihjel? Hvordan har man forholdt sig til det at slå ihjel gennem tiden? Hvilke etiske overvejelser skal vi gøre som samfund og som enkelt menneske? Og hvordan forholder vi os til de ulykkelige spor, som sker i krigens zone?

På Bornholm har vi to præster som samtidig også er uddannet feltpræster, Ulla Skou, præst i Skt. Nicolaj kirke og udsendt til Afghanistan og Kristoffer Nielsen, præst i Olsker/Tejn og i fængslet i Rønne. Kontakt enten Ulla eller Kristoffer, så kommer de på besøg i din klasse for at dele deres tanker om disse dilemmaer. Gennem et indledende oplæg lægger de op til diskussion og debat med eleverne, og stiller dem over for tanker, etiske dilemmaer og eksistentielle problemstillinger, som udsendte soldater dagligt må forholde sig til.

Kontakt én af dem, så kommer præsten til jeres skole med et oplæg om tankesættet bag de internationale konventioner om krig, og taler med eleverne om de etiske komplikationer, som egentlig berører os alle.