FAKTABOKS 

 • Fag: Dansk, historie og kristendomskundskab
 • Klassetrin: 5.- 6. klasse
 • Projektperiode: okt.- dec. 2020
 • Antal lektioner: 10-14
 • Tilmeldingsfrist: 1. sept. 2020

Tilmelding kan ske her

Til projektet er der tilknyttet et

lokalt historisk lærerkursus
den 8. oktober 2020

For mere information om lærerkurset og tilmelding klik her

Med tegnefilm og salmerap

Re:formationen

- teser, tro og tvivl

Dette store materiale blev udviklet af de Folkekirkelige Skoletjenester i anledning af reformationsjubilæet i 2017. Her bliver sat fokus på reformationen, Martin Luther og på 500-året for reformatorens berømte teseopslag på kirkedøren i Wittenberg. Samtidig er reformationen kernestof i folkeskolen i såvel historie som i kristendomskundskab.

Projektet gennemføres ideelt som et tværfagligt projekt over 14 lektioner - og netop i fagene kristendomskundskab og historie - samt dansk. Der er vægtet faglige mål fra alle tre fag.

Undervisningsoplægget lægger op til fem tværfaglige temaer, der introducerer både reformationens forudsætninger, indhold og konsekvenser for eleverne.

 • Verden i 1500-tallet
 • Martin Luther og Bibelen
 • Bogtrykkerkunsten
 • Reformationen i Danmark
 • Fællessang

Hvert tema bliver indledningsvist præsenteret for eleverne gennem en lille tegnefilm af ca. 2 minutters varighed. Herefter arbejder eleverne med refleksionsspørgsmål til den lille film og efterfølgende med det konkrete tema i elevbogen Re:minder, der er elevens egen opslags- og arbejdsbog.

Projektet inddrager i øvrigt: korte historiske fortællinger, elevcases og en ny rap og musikvideo af rapperen Per Vers. I tilknytning til projektet arrangeres der et lokalhistorisk lærerkursus med fokus på hvordan reformationen blev oplevet, set med bornholmske øjne.

Projektet er støttet af Undervisningsministeriet og af Folkekirkens fællesfondspulje vedr. Reformationsjubilæet i Danmark. Det blev udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af lærere og præster ansat ved 6 folkekirkelige skoletjenester.

De tilmeldte klasser får:
 • et lærerhæfte: Re:formationen
 • et klassesæt af elevbogen: Re:minder
 • fem plakater, som illustrerer hvert emne
 • tilgang til projektets hjemmeside