Faktaboks

  • Klassetrin: 1.- 3. klasse
  • Fag: Kristendom, dansk
  • Periode: november - december  
  • Antal lektioner: 7-10 lektioner
  • Tilmeldingsfrist: 1. sept. 2020

Tilmelding til projektet kan ske her

Til projektet hører der et lærerkursus den 4. november 2020, hvor der både sættes fokus på børns sorg, men også på betydningen af, at vi i skolen formår at udvikle barnets eksistentielle og åndelige sprog. Du kan læse mere om kurset her.

Tilbage til projekter

Når de mindste mister

Sorg og livsmod

- kan man være ked af det og glad på samme tid? 

Hvad kan man gøre, når man savner nogen? Og gør det noget, at man græder foran sine venner?

Hvert år rammes et stort antal børn af sorg. Det kan enten skyldes, at de mister en af deres nærmeste; at en i familien rammes af alvorlig sygdom; at der er opbrud i deres familie pga. fx skilsmisse, eller at en eller flere af de voksne i deres nærmeste familie er tynget af misbrug af den ene eller den anden art.

Sorg & livsmod er et undervisningsprojekt, der forsøger at klæde eleverne på til at forstå børn i sorg og give eleverne handlemuligheder til at komme den sørgende i møde. Projektet er ikke tænkt som et led i en sorgbearbejdelse.

Samtalen sker med afsæt i to småfabel-tegnefilm: Maja har mistet sin far og da Williams far og mor blev skilt. Gennem disse sættes i børnehøjde fokus på, hvad sorg er. Hvornår rammer den? Hvordan føles det?Og hvordan kan den håndteres af såvel omgivelserne som af den sorgramte selv? Filmene rammer fint den svære balance, hvor sorgens komplicerede følelser nuanceres og tages alvorligt, uden det bliver for tungt og ubærligt.

Det tilknyttede undervisningsforløb sætter ord på, hvad sorg er for en størrelse og på, hvordan der kan etableres et handleberedskab til at tackle såvel egen som andres sorg. I bred forstand altså et forsøg på at øge elevernes handlekompetence i deres indbyrdes relationer og i forhold til de voksne omkring dem. På besøget i den lokale kirke skal eleverne arbejdemed begreberne sorg, håb og trøst.

Som afslutning på projektet laver eleverne en skriveøvelse eller et lille teaterstykke om,hvordan hovedpersonerne i de to små tegnefilmhar det året efter, sorgen ramte dem.

Projektet indeholder:
  • lærervejledning
  • log-in til hjemmesiden med film
  • vendespil
  • plakat