Faktaboks

  • Målgruppe: 6. - 10. klasse
  • Fag: Religion /kristendom
  • Lektioner: 4-6 samt et gæstebesøg (varer to lektioner)
  • Tidspunkt: september - oktober med gæstelærerbesøg i uge 45
  • Tilmeldingsfrist: 1. september 2020
    • OBS! Begrænsede pladser, fordeles ved lodtrækning efter tilmeldingsfristens udløb.

Tilmelding kan ske her

Jødedom & islam & kristendom

Tro møder tro 

- gensidig respekt og forståelse for hinandens forskelligheder 

Åbenhed, respekt og gensidig forståelse for hinanden er baseret på viden om hinanden. Vi tilbyder et gratis gæstelærerbesøg i klassen af en kristen, en jøde og en muslim for øens ældste elever. Det er et toleranceprojekt, der har som ønske at støtte opgaven om gensidig respekt og forståelse for hinandens forskelligheder, i et voksende multikulturelt og multireligiøst samfund.

Besøget i klassen er samtidig en alletiders chance for overbygningen til at komme i direkte dialog med repræsentanter for tre af de store, monoteistiske religioner som en del af læseplanens pensum. I den medfølgende lærervejledning formidles desuden relevant materiale om de 3 monoteistiske religionernes baggrund, traditioner og ritualer.

Ved gæsternes besøg i klassen vil der efter deres oplæg blive anledning til at eleverne kan komme med deres spørgsmål. Vi forventer derfor, at eleverne har forberedt spørgsmål inden besøget.