Projekter til indskolingen

Projekter til mellemtrinnet

Projekter til udskolingen

Bagkatalog

Projekter til skoleåret 2023-2024

Indskolingen

Emma og Victor projektet inviterer 3.klasserne til at se på verdens fantastiske facetter ud fra fortællingen om skabelsen. Dette projekt kan evt. inddrages i uge 39 hvor der er naturvidenskabsfestival på Bornholm. 

Julelys 2. I december handler årets julekalender om to børns vej rundt på Bornholm for at redde julen. Det viser sig at tegn i kirkerne, samt hjælp fra de underjordiske, er nøglen til at få julens værdier tilbage, men hvordan? Og hvad er der med julelys i gravhøjene? 

Hey vi bygger. 

Historien om Jack og Melissa handler om venskab, om at have brug for andre, og om at finde håb, når alt håb synes at være ude. Eleverne finder fællestræk mellem historien om Jack og Melissa og de bibelske fortællinger om skabelsen og Noas Ark, som billedbogen referer til. Derudover skal eleverne to og to lave deres egne (folde)huse med figurer og egenskaber, der er gode at have med sig i mødet med verden.

Læs mere om indskolingsprojekterne

 

Mellemtrinnet 

Et møde med den danske salme. Der arbejdes med den følelse af fællesskab det giver at synge sammen, samt ligheder og forskelle ved en sang og en salme. forløbet i 2023 sætter fokus på Stjerner. I introduktionen skal eleverne bla arbejde med, hvad en stjerne egentlig er og derefter dykke ned i stjernens brug og betydning i fem konkrete salmer. Der er to kirkebesøg i projektet, et hvor klassen besøger den lokale kirke og lærer om orglet samt en fælles salmesangsafslutning i Skt Nicolai kirke i Rønne 16. november 2023.

Hus og Himmel - at høre til og have hjemme.

I projektet arbejder eleverne med erfaringer af egne hjem og andres. De skal bygge huler som små konstruerede hjem med regler og normer, der skal overholdes og arbejde med forestillinger om hjem i kunsten og litteraturen – i Bibelen og Kristendommen. Efter et besøg i den lokale kirke, hvor præsten fortæller om Guds Hus og de kristnes forestilling om et sidste hjem i Himlen afsluttes forløbet med, at eleverne formgiver deres egne drømmehjem.

Formålet med projektet er at give eleverne en forståelse af, at vi former vores hjem, og vores hjem former os, samt at disse hjem udgør steder for identitetsdannelse og kulturmøder.

Djævelens lærling

- et projekt om godt og ondt

Er et menneske kun godt? Eller kun ondt? Og er verden gået rent af lave, når Satans eneste håb er en engel?

Eleverne skal i dette projekt arbejde med begreberne godt og ondt. Det sker med afsæt i en række bibelske tekster og Kenneth Bøgh Andersens roman Djævlens lærling, hvor den hjertensgode dreng Filip Engel ved en fejl bliver udset til at være Satans efterfølger, og derfor ender i Helvede. Undervejs i romanen udfordres både Filip og Satans syn på godt og ondt.

Teaterforestilling

Til projektet hører en forestilling baseret på Djævlens lærling, udviklet af Peter Holst og Det Lille Turneteater. Der kører to forestillinger med plads til 80-100 elever, forestillingerne fordeles efter først til mølle princippet.

Forestillingerne på Bornholm ligger i uge 5 i 2024

Din tro - min tro

Et projekt om de tre store monoteistiske religioner, Jødedom, Kristendom og Islam. Der kommer en jøde, en kristen og en muslim ud på skolen og fortæller om forskelle og ligheder i de tre religioners livvsyn, ritualer og symboler.

Re:formation

Projektet tilrettelægges gennem fem faser – Verden i 1500-tallet, Martin Luther og Bibelen, Bogtrykkerkunsten, Reformationen i Danmark samt Fællessang.

Hvert tema bliver indledningsvist præsenteret for eleverne gennem en lille tegnefilm a ca. 2 minutters varighed. Herefter arbejder eleverne med refleksionsspørgsmål til den lille film og efterfølgende med det konkrete tema i elevbogen "Re:minder". Arbejdet munder ud i et kirkebesøg centreret om det såkaldte fortællespil, der er en enkel form for teater. Eleverne skal desuden arbejde med en Luthersalme samt en rap skrevet og indspillet af Per Vers.

Læs mere om mellemtrinsprojekterne

 

Udskolingen

Ham der Jesus #mandenmeddemangeansigter

Jesus er måske verdenshistoriens største brand. Alle kender navnet, alle ved noget om Jesus, men Jesus er også genstand for utallige fortolkninger, og der findes ikke bare ét, men mange Jesus-billeder. De mange Jesus-billeder er omdrejningspunktet for projektet, hvor eleverne skal beskæftige sig med vendinger, han efter sigende har brugt, og som er gledet ind i vores dagligdagssprog. Man skal f.eks. ikke ”kaste perler for svin”, man må ”skille fårene fra bukkene”, og det kan være svært ”at komme igennem nåleøjet.”  

Gennem podwalk og kirkebesøg skal eleverne blive klogere på kristendommens Jesus, som han fremstilles i Det Nye Testamente og i evangelierne. Den historiske Jesus undersøges gennem kildearbejde, og eleverne skal også se nærmere på Jesus i fire andre religioner: jødedom, islam, hinduisme og buddhisme. 

 

Julekalender Maybe this Christmas

Et kort juleprojekt til udskolingen med udgangspunkt i kortfilmen Maybe this Christmas.

Julens budskab om glæde, kærlighed, fred, fællesskab, håb og lys i mørket sættes i den danske kortfilm Maybe this Christmas ind i en nutidig kontekst. I filmen møder man Bob, en tyk og lidt usoigneret mand, der er alene juleaften. Han hungrer efter kærlighed, og han møder den, om end det er ganske kort en juleaften, da han finder et barn på parkeringspladsen ved tanken. Barnet vækker noget i Bob, river ham ud ensomheden og appellerer til hans hjerte.

Jesus og Lyngvild er et projekt der arbejder med kunstneren Lyngvild og den store debat han igangsatte med sine kirkeudsmykninger. Hvad kan man og hvad kan man ikke tillade sig i kirkekunst? Der udbydes et teater og samtale event med Ida Tjalfe til dette projekt samt et kirkebesøg.

Din tro- min tro

Et projekt om de tre store monoteistiske religioner, Jødedom, Kristendom og Islam. Der kommer en jøde, en kristen og en muslim ud på skolen og fortæller om forskelle og ligheder i de tre religioners livvsyn, ritualer og symboler.

 

Læs mere om udskolingsprojekterne

 

I vores Bagkatalog  finder du tidligere års projekter.  Disse kan bestilles så længe lager haves.

Lærerkurser: Der udbydes i år 2 lærerkurser.

Reformationen ved Finn A Rønne

Din tro, min tro om de tre monoteistiske religioner ved tre gæstelærere, en jøde, kristen og en muslim.

Hvad indeholder et projekt?

Til alle projekter følger et undervisningsmateriale der indeholder forslag til forløb, baggrundsstof til lærerne og kopiark med opgaver til eleverne. Af gode grunde vil der i et projekt fra Folkekirkens Skole-tjeneste typisk være involveret et kirkebesøg til kvalificering af det faglige indhold.

I nogle af projekterne er der begrænsede pladser, men alle, der tilmelder sig et projekt, kan få undervisningsmaterialet tilsendt i projektperioden. Derfor vil det altid være muligt at gennemføre undervisning i relation til de annoncerede projekter, og man kan derfor godt skrive et ønsket projekt ind i sin årsplan.

De anførte lektionstal for hvert projekt angiver, hvad man skal påregne at bruge, hvis man optages i projektet. Hvordan lektionerne fordeles mellem fagene vurderes lokalt. Vær opmærksom på, at man godt kan tilmelde sin klasse, selvom man ikke underviser i kristendomskundskab.  
Besked om optagelse følger umiddelbart efter tilmeldingsfristen.

Deltagelse i kirkebesøg, workshops eller museumsbesøg

Til en række projekter er knyttet kirkebesøg, workshops eller museumsbesøg. Dato og tidspunkt for disse aftales i tiden op til eller forbindelse med udleveringen af projektmaterialer. 

Hvis tilbuddene udbydes i et begrænset antal, fordeles pladserne efter lodtrækning umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb.