Projekter til indskolingen

Projekter til mellemtrinnet

Projekter til udskolingen

Projekter til skoleåret 2022-2023

Indskolingen

Har din engel fjer. Her inviteres eleverne til at filosofere omkring engle og egne styrker ud fra novellen Lygte, der arbejdes med teori samt egne reflektioner. Projektet munder ud i kreative produkter der kan udstilles på skolen.

Formet af ler giver eleverne mulighed for at møde fortællingerne om skabelsen rundt om i verden med leret som den røde tråd. De arbejder selv med ler som det kreative produkt i forløbet.

Emma og Victor projektet inviterer 3.klasserne til at se på verdens fantastiske facetter ud fra fortællingen om skabelsen. Dette projekt kan evt. inddrages i uge 39 hvor der er naturvidenskabsfestival på Bornholm. Til dette projekt udbydes et Lærerkursus

Why we wear. Eleverne får brugt deres engelsk når de arbejder med kendetegn fra de forskellige religioner i 5 engelske let læselige bøger der følger med i projektet.

Julelys. I december handler årets julekalender om to børns vej rundt på Bornholm for at hjælpe øens børn der er blevet usynlige for de voksne. Det viser sig at tegn i kirkerne, samt hjælp fra de underjordiske, er nøglen til at få børnene tilbage, men hvordan? Og hvad er der med julelys i gravhøjene? 

Læs mere om indskolingsprojekterne

 

Mellemtrinnet 

Salmesangsprojekt Så syng da. Der arbejdes med den følelse af fællesskab det giver at synge sammen, samt ligheder og forskelle ved en sang og en salme. Her lærer eleverne salmer, samt sange fra Højskolesangbogen for at markere Højskolesangbogens nye udgave. Projektet indeholder to kirkebesøg. Det første kirkebesøg er med klassen i den lokale kirke med organisten og præsten hvor eleverne lærer om orglet. Forløbet afsluttes med et kirkebesøg med kirkebesøg med fællessang af salmerne i Sankt Nicolai med andre klasser fra øen.

Har din engel fjer? Eleverne arbejder med engle og egne englestyrker. Hvad er engle,hvad står de for, hvad kan de og har vi selv nogle af de egenskaber? Novellen `Englen i mig´læses og der laves kreative projekter der udstilles på skolen.

Enestående I dette projekt arbejder eleverne med filosoferen og stillingtagen. Det er godt at være enestående, men hvordan er det at være ene? Og hvordan føler man sig som en del af gruppen? Til dette projekt tilbydes kirkebesøg.

De underjordiske sætter eleverne godt igang med at lære øen at kende på en ny måde. Ud fra folkefortællinger om de underjordiske fremgår fine pejlemærker til en vandretur. Mulighed for vandretur på øen sammen med Lars Rømer der fortæller. Til dette projekt udbydes et Lærerkursus.

Hvælvingens hemmelighed arbejder med kalkmalerier på en ny og spændende måde. Her får eleverne mulighed for at ligge i en kuppel og se kalkmalerier bevæge sig hen over loftet, mens de lytter til fortællingen bag.

Læs mere om mellemtrinsprojekterne

 

Udskolingen

(U)tilstrækkelig. Samfundets mange pep talks og påbud undersøges nærmere og diskuteres. Unge idag møder konstant opfordringer til at gøre mere, gøre det bedre, f.eks: You can do it, Fake it til you make it, men er det opmuntrende eller kan det føre til at man føler sig (u) tilstrækkelig?

Klimafrygt håb og handling. Der er endelig meget stort fokus på klimaet og de handlinger der er nødvendige nu. men denne viden kan også være skræmmende at håndtere, for hvad bliver der gjort? Og hvad kan man selv gøre?

Har din engel fjer? Eleverne arbejder med engle og egne styrker ud novellen Englehjerte og fra teori, men i høj grad også ud fra egne og fælles reflektioner. Projektet har kreative opgaver der laves på skolen, samt i det omliggende lokalmiljø

Jesus og Lyngvild er et projekt der arbejder med kunstneren Lyngvild og den store debat han igangsatte med sine kirkeudsmykninger. Hvad kan man og hvad kan man ikke tillade sig i kirkekunst? Der udbydes et teater og samtale event med Ida Tjalfe til dette projekt samt et kirkebesøg.

Knust er et projekt der arbejder med hvordan man ved ydre eller indre hændelser, f.eks. forældrenes skilsmisse, sygdom, mobning,mv. kan føle at man er blevet knust.. Projektet holder fokus på det at blive samlet igen. I den kreative del til dette projekt inspireres eleverne af en gammel japansk teknik, hvor man netop fremhæver samlingerne i porcelæn der har været i stykker og maler dem op med guld, da netop ens ar er ens fortælling og det der gør en speciel.

Læs mere om udskolingsprojekterne

 

I vores Bagkatalog  finder du tidligere års projekter.  Disse kan bestilles så længe lager haves.

Lærerkurser: Der udbydes i år 3 lærerkurser.

Lys på skabelsen med Poul Astrup

Mediemod med Mikael Arendt Laursen

De underjordiske på Bornholm, det stedbundne læringsrum med Lars Rømer.

Hvad indeholder et projekt?

Til alle projekter følger et undervisningsmateriale der indeholder forslag til forløb, baggrundsstof til lærerne og kopiark med opgaver til eleverne. Af gode grunde vil der i et projekt fra Folkekirkens Skole-tjeneste typisk være involveret et kirkebesøg til kvalificering af det faglige indhold.

I nogle af projekterne er der begrænsede pladser, men alle, der tilmelder sig et projekt, kan få undervisningsmaterialet tilsendt i projektperioden. Derfor vil det altid være muligt at gennemføre undervisning i relation til de annoncerede projekter, og man kan derfor godt skrive et ønsket projekt ind i sin årsplan.

De anførte lektionstal for hvert projekt angiver, hvad man skal påregne at bruge, hvis man optages i projektet. Hvordan lektionerne fordeles mellem fagene vurderes lokalt. Vær opmærksom på, at man godt kan tilmelde sin klasse, selvom man ikke underviser i kristendomskundskab.  
Besked om optagelse følger umiddelbart efter tilmeldingsfristen.

Deltagelse i kirkebesøg, workshops eller museumsbesøg

Til en række projekter er knyttet kirkebesøg, workshops eller museumsbesøg. Dato og tidspunkt for disse aftales i tiden op til eller forbindelse med udleveringen af projektmaterialer. 

Hvis tilbuddene udbydes i et begrænset antal, fordeles pladserne efter lodtrækning umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb.