Persondatapolitik

 

Indsamling af oplysninger

Læreren tilmelder sin klasse til et projekt ved at benytte tilmeldingsformularen på FSB´s hjemmeside www.fs-bornholm.dk - eller ved at sende en e-mail til cmb@km.dk

Læreren angiver ved projekttilmelding følgende oplysninger:
• Hvilket projekt man ønsker at tilmelde klassen
• Skolens navn
• Lærerens navn
• Navn på den tilmeldte klasse og antallet af elever
• Lærerens e-mail
• Lærerens telefonnummer
• Alternativ e-mail i tilfælde af sygdom

Projektets navn angiver, hvilket projekt læreren ønsker at tilmelde sig. Lærerens oplysninger kobles til dette projekt.
Skolens navn og lærerens navn benyttes til at udsende det fysiske projektmateriale til skolen.
Klassens navn bruges til at sikre, at flere lærere ikke tilmelder samme klasse til samme projekt.
Antallet af elever bruges til at medsende det nødvendige antal elevmaterialer, når sådanne er indeholdt i projektet.
Lærerens e-mail og telefonnummer bruges til projektkoordinering. Fx orientering om hvornår læreren modtager projektmaterialerne, til at udsende links til projekthjemmesider og til at koordinere ”ud-af- huset-besøg” mv.

Behandling af oplysninger (GDPR)
Lærerens navn, e-mail og telefonnummer bliver videregivet til samarbejdspartnere, hvis læreren er tilmeldt et projekt med et ”ud-af-huset-besøg” med klassen. Det er fx den lokale præst eller organist i forbindelse med et kirkebesøg, arrangementskoordinatoren ved museumsbesøg eller kunstneren og læreren, der evt. afvikler en workshop med klassen. Dette sker så logistik omkring besøget kan aftales, og så læreren kan få besked omkring aflysninger, ændringer og anden information omkring besøget. Oplysningerne videregives kun i forbindelse med det konkrete projekt, hvor læreren har ønsket ”ud-af-huset-besøg”.

Lærerens navn og e-mail bliver desuden videregivet til samarbejdspartnere i forbindelse lærerkurser, således at kursusstedet kan udarbejde en deltagerliste.

De berørte præster i Bornholms Provsti modtager også en oversigt over hvilke klasser fra deres lokale skoler, der er tilmeldt et projekt i skoleåret. Oversigten giver præsten overblik over, hvordan projekterne fra FSB modtages lokalt.

Lærerens navn og skole benyttes afslutningsvist, når FSB udsender sin årskatalog - den fysiske katalog med tilbud fra FSB til det næstkommende skoleår.

Opbevaring og beskyttelse af oplysninger
De oplysninger læreren angiver ved projekttilmelding (Skolens navn, lærerens navn, navn på den tilmeldte klasse og antallet af elever, lærerens e-mail og lærerens telefonnummer) indtastes manuelt i et Excelark af FSB´s medarbejder. Dette Excelark ligger i Dropbox og kan kun tilgås af projektmedarbejderen. Oplysningerne opbevares i tre år, fra det skoleår hvor projektet afvikles.

Efter tre år slettes ved skoleårets afslutning:
• Data fra tilmeldingsformularen på www.fs-bornholm.dk
• Mappen med e-mails omkring projekttilmeldinger
• Excelark med projekttilmeldinger

FSB gemmer en liste i Dropbox over projekttilmeldinger, hvor kun skolens navn, klassens navn og projektets navn fremgår. Denne liste bruges til at evaluere på skolernes projekttilmelding. Dernæst fx til sikre, at en klasse ikke tilmeldes et projekt, de tidligere har arbejdet med. Denne liste ligger i Dropbox og kan kun tilgås af projektmedarbejderne.

FSB opbevarer en fysisk kopi af indeværende skoleårs projekttilmeldinger i et aflåst skab. Denne liste benyttes til at genskabe projekttilmeldingerne i tilfælde af et datanedbrud.

Hvis en tilmeldt lærer ønsker at få sit navn slettet fra listen over projekttilmeldinger eller ønsker sine kontaktoplysninger for indeværende skoleår slettet inden sommerferien (fx grundet jobskifte) kontaktes FSB.

Kontakt
Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm kan kontaktes på: