Skoletjenesten -
et skole-kirke samarbejde på Bornholm

 

Folkekirkens Skoletjeneste på Bornholm er en folkekirkelig organisation, der arbejder for at formidle viden og erkendelse om kristendomsfaglige emner blandt elever og lærere på folkeskoler og private/frie grundskoler på Bornholm.

Skoletjenestens formål er at tilbyde tværfaglige undervisningsprojekter og lærerkurser, der fremmer det dannelsesideal, som udtrykkes i Folkeskolens formålsparagraf. Projekterne sigter derfor mod at give eleverne lyst til læring, fortrolighed med dansk kultur og historie, samt forståelse for andre lande og kulturer. I tråd hermed arbejder vi på, at projekterne lægger op til at fremme den enkelte elevs alsidige udvikling, bidrager til at eleverne udvikler erkendelse og fantasi og med tillid til egne muligheder bliver klædt på til at tage stilling og handle som selvstændige og ansvarlige mennesker.

Alle undervisningsprojekter tager udgangspunkt i de faglige mål, der ligger for skolens fag, og ambitionen er, at projekterne er med til at højne det faglige niveau i såvel kristendomskundskab som i skolens øvrige fag. Undervisningsprojekterne er særligt målrettet kristendomskundskab og er ofte tværfaglige. Se Fælles Mål for kristendomskundskab her.

Skoletjenestens hensigt er også at fremme samarbejdet mellem de lokale skoler og folkekirker – ofte i samarbejde med de øvrige lokale kulturinstitutioner såsom museer og teatre. Det er i den forbindelse centralt at formidle viden inden for en ramme, hvor eleverne frit kan gå i dialog med lærere og andre fagpersoner de møder, fx præster, organister, museumsinspektører og lignende.

 

Landsdækkende netværk

For at styrke vidensformidlingen til børn, og udvikle samarbejdet mellem kirke og skole, er der etableret et landsdækkende netværk mellem de forskellige folkekirkelige skoletjenester i Danmark.

Flere gange om året holdes der møder, udveksles ideer og udarbejdes landsdækkende undervisningsmaterialer, som bliver tilbudt af alle deltagende skoletjenesterne.

Projekterne er udarbejdet af religionspædagogiske fagfolk - religionslærere, teologer m.fl. - der holder sig opdateret på didaktik, samfund og teologi, og har et dannelsesmæssigt sigte, samt at styrke elevernes refleksionsevne.

Til enkelte af vores projekter hører også gratis lærerkurser med faglig inspiration til undervisere i faget.

Du kan læse mere om Netværket af Folkekirkelige skoletjenester her.