Organisering

Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm er blevet til i et samarbejde mellem de 22 kirker på øen, og finansieres af disse.  Skoletjenesten betjener alle folke- og privat/frie skoler på Bornholm.

Skoletjenesten er med i Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester, der arbejder for vidensformidling om kirke og kristendom for skolebørn uanset deres religiøse tilhørsforhold.

Bestyrelsen for Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm sammensættes med to repræsentanter fra menighedstrådene, en fra skoleforvaltningen i Bornholms Regionskommune, en fra privatskolerne, en fra UCC samt en repræsentant fra provstiet. Provsten er født medlem, i alt 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges for en fireårig periode, der følger menighedsrådsvalgene.

Bestyrelsen

For perioden januar 2018 til december 2020 består FSB´s bestyrelse af:

  • Formand, Johannes Gregers Jensen, Provst
  • Økonomiansvarlig, Svend Aage Kristoffersen, valgt af provstiudvalget
  • Jens Christian Hansen, Rønne, valgt blandt de deltagende menighedsråd
  • Ulla Didriksen, udpeget af skoleforvaltningen i BRK
  • Jesper Jørgensen, Rønne Privatskole, udpeget af privatskolerne i BRK
  • Maiken Adelsten, udpeget af UCC

Vedtægterne for Folkekirkens Skoletjeneste - Bornholm kan læses her