Den danske salme 24

Om HÅB

3., 4., 5. klasse

Halloween og Allehelgen

Begravelsesskikke og mindekultur

Hvad er en kirke for et rum?

Om atmosfære og funktion i kirken og andre rum

Stald, stue og stamværtshus

Jul i forskellige rammer

 

Man kan da ikke gå på vandet?

Om at forstå med forskellige briller