Skoletjenesten - et levende samarbejde mellem skolerne og kirkerne på Bornholm

På Bornholm er det 7 folkeskoler, herunder 2 specialskoler og 7 privat og friskoler. Der er 22 sogne og dermed et tilsvarende antal kirker. Skolen og kirke har børnene til fælles. Såvel skolen som kirken er med til at give børnene dannelse, livsmod og identitet. Skolen og kirken har tillige det indhold fælles, der indgår i faget kristendomskundskab. Skole-kirke-samarbejdet på Bornholm har siden august 2018 været etableret med kontor, faste kontortider og én ansat projektmedarbejder.

Formålet er at styrke skole-kirke-samarbejdet omkring den lokale skole og den lokale kirke. Formålet er tillige at skabe forbindelseslinjer, hvor det synes relevant, f.eks. til øens historisk interessante kirker og til de forskellige egnede kulturtilbud, der findes på øen.

For eleverne er det vigtigt at opleve, at der er en sammenhæng mellem faget kristendomskundskab og den livssituation, kultur og historie, de selv er en del af. Det er desuden vigtigt, at eleverne får en forståelse for kristendommens relevans og betydning for det enkelte menneskes liv og for samfundslivet såvel lokalt som globalt.

Til det formål udarbejder Folkekirkens skoletjeneste tværfaglige projekter. Disse undervisningstilbud udsendes til skolerne ca. en måned inden projektets starttidspunkt.

Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm finansieres af kirkerne i provstiet, og alle materialer samt lærerkurser er gratis for folkeskoler, private/frie grundskoler på Bornholm.Bestyrelsen for Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm kan du læse mere om her. 

Landsdækkende netværk

For at styrke vidensformidlingen til børn, og udvikle samarbejdet mellem kirke og skole, er der etableret et landsdækkende netværk mellem de forskellige folkekirkelige skoletjenester i Danmark.

Flere gange om året holdes der møder, udveksles ideer og udarbejdes landsdækkende undervisningsmaterialer, som bliver tilbudt af alle deltagende skoletjenesterne.

Du kan læse mere om det landsdækkende netværk her.