Din tro min tro, besøg på skolerne

Få besøg af tre gæstelærere fra Dintro-Mintro, som fortæller om ligheder og forskelle i Jødedom, Islam og Kristendom

Dintro-Mintro  er et gratis undervisningstilbud til kristendoms/religions undervisningen i 3.–10. klasse, hvor en jøde, en muslim og en kristen fortæller om:

Det, vi tror på

Det, vi er fælles om

Det, vi tænker forskelligt omkring

Gæstelærerne fra to eller tre monoteistiske religioner Jødedom, Islam og Kristendom fortæller om religionens hellige skrifter og symboler, ritualer og trospraksis. Derefter er der gruppedialog, hvor elever kan stille spørgsmål og gå i dialog om ligheder og forskelle.

Gæstelærerne er frivillige, som er optaget af studie og arbejde, derfor kan vi ikke altid garantere et besøg af tre gæstelærere.  Gæstelærerne er trænede til besøget og fremstår som rollemodeller, der viser forståelse og respekt for religioners forskelle og ligheder.

Et gæstelærerbesøg varer en dobbelttime (90 min).  Klassen forbereder besøget og spørgsmål forinden. Der er ideer hertil i et undervisningsmateriale, der kan findes på hjemmesiden dintromintro.dk