Faktaboks

  • Klassetrin: 6. - 9. klasse
  • Fag: Kristendom og historie
  • Periode: februar - maj 2023
  • Antal lektioner: 8 -10 lektioner
  • Medfølgende lærerkursus ved Finn Aa Rønne

Tilmelding til projektet kan ske her

Re:formation

 

- giv eleverne overblik over Reformationen

Projektet tilrettelægges gennem fem faser – Verden i 1500-tallet, Martin Luther og Bibelen, Bogtrykkerkunsten, Reformationen i Danmark samt Fællessang.

Hvert tema bliver indledningsvist præsenteret for eleverne gennem en lille tegnefilm a ca. 2 minutters varighed. Herefter arbejder eleverne med refleksionsspørgsmål til den lille film og efterfølgende med det konkrete tema i elevbogen "Re:minder". Arbejdet munder ud i et kirkebesøg centreret om det såkaldte fortællespil, der er en enkel form for teater. Eleverne skal desuden arbejde med en Luthersalme samt en rap skrevet og indspillet af Per Vers.

Projektet gennemføres ideelt som et tværfagligt projekt over 14 lektioner (kan tilpasses efter tid og behov)

Tilmeldte klasser modtager:

lærervejledning og elevhæfter samt adgang til hjemmeside.