Faktaboks

  • Klassetrin: 7. - 10. klasse
  • Fag: religion, samfundsfag og historie
  • Periode: hele året
  • Antal lektioner: 8 lektioner

Tilmelding til projektet kan ske her

Et projekt om religionsfrihed - verden rundt

På mission for FN

 

- et digitalt projekt om frihedsrettigheder og krænkelser i verden i dag

'Med Kierkegaard på SoMe' er et kristendomsfagligt projekt, hvor Søren Kierkegaard (1843-1855) holder et spejl op foran de unge og derved kan være en etisk guideline for deres dannelse og færden på de sociale medier.

Religionsfriheden er en af de fundamentale menneskerettigheder, sådan som det kommer til udtryk i FN’s menneskerettighedskonvention. Hovedparten af FN’s medlemslande har ratificeret konventionen, men rigtig mange lande har ikke fulgt op med national lovgivning, der sikrer religionsfriheden i praksis. Det betyder, at religionsfriheden rundt om i verden krænkes, og der er desværre masser af eksempler på, at repræsentanter for de store religioner både står som krænker og krænkede. Det er det eleverne skal arbejde med i projektet – religionsfriheden – som en grundlæggende rettighed.

FN’s rapportør har for nyligt besøgt Danmark og de udfærdigede i den forbindelse en rapport om religionsfrihedens tilstand. I dette aktuelle projekt inviteres eleverne af FN’s rapportør til på lignende vis at rejse rundt i verden for at tage temperaturen på religionsfriheden og rapportere til FN’s sikkerhedsråd. Det sker på en IT-platform udviklet specielt til forløbet, hvor undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem arbejdet ved computeren, i gruppedrøftelser om etiske dilemmaer samt ved fælles opsamlinger i klassen.

Som afslutning på forløbet skal eleverne med afsæt i en drøftelse af religions betydning give deres bud på, hvad der skal til for at skabe fredelig sameksistens mellem folk med forskellig religiøs baggrund og ståsted. 

Materialet er særligt velegnet til faget samfundsfag i 8. klasse og emnet kan yderligere danne baggrund for valg af prøvetema det kommende 9. skoleår.

Projektet indeholder

  • Ved tilmelding modtager læreren domæneadresse og adgangskoder til at gennemføre projekters missioner
  • Materialet er et rent digitalt materiale, men tekster til samfundsfag og historie kan downloades fra hjemmesiden